Kurser

Hos oss här på Ahlan Academy har du möjlighet att läsa fristående kurser på gymnasial och grundläggande nivå. Du kan läsa både på distans och i klassrum på heltid eller på deltid. Du kan själv välja studietakt enligt dina önskemål.

Du är välkommen om du:

  • Vill komplettera dina betyg för att läsa vidare på universitet eller högskola
  • Om du saknar dokumenterade kunskaper från gymnasieskolan och vill läsa en gymnasial yrkesutbildning.

Vi har kurser i

Engelska

I ämnet engelska får du utveckla dina språkkunskaper så att du kan, vill och vågar använda det engelska språket i olika sammanhang i både vardagsliv, samhällsliv och yrkesliv.

Genom undervisningen ska du bland annat ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Vilket innebär att förstå talat språk och skrivna texter. Men även att kunna formulera sig och samspela med andra i både tal och skrift och att anpassa ditt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Matematik

I ämnet matematik får du lära dig att utveckla din förmåga till att arbeta matematiskt. Vilket bland annat innebär att du får utveckla förståelse för matematikens begrepp och metoder.

Men även att utveckla strategier för att kunna lösa matematiska problem och att du kan använda dig av matematiken i både vardagsliv, samhällsliv och yrkesliv. Du ska även få möjlighet till att utveckla kunskaper om matematikens betydelse och användning i andra ämnen.

Fysik, kemi och biologi

I de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi som har sitt ursprung i att förstå och förklara omvärlden får du lära dig att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld.

I undervisningen ska du bland annat få möjlighet till att utveckla kunskaper om fysikens, kemins och biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. I undervisningen ska du också få möjlighet till att förstå de naturvetenskapliga ämnena betydelse i samhället, för klimat, miljö, medicin, hållbar utveckling, livskvalitet, hälsa och jordens ekosystem.

Naturkunskap

I ämnet får du möjlighet att utveckla dina kunskaper i naturkunskap samt att kritiskt värdera och ta ställning till de frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll.

Det ska bland annat leda till att du utvecklar dina kunskaper om naturvetenskap och hur det kan användas i både yrkesliv och vardagsnära situationer för att du ska kunna göra personliga val och ställningstaganden. I undervisningen behandlas bland annat frågor som till exempel rör miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa eller genmodifiering.

Religion

I ämnet religion får du möjlighet till att bredda och fördjupa kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt. I ämnet får du bland annat också utveckla en beredskap till att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.

Undervisningen ska också bland annat leda till att du utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar och du kommer också få möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas.

Samhällskunskap

I ämnet samhällskunskap får du bland annat möjlighet till att utveckla, bredda och fördjupa dig i människors livsvillkor och olika samhällsfrågor inom politiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Du får möjlighet till att utveckla kunskaper om frågor som bland annat berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Men du ska också få möjlighet att utveckla en förståelse för de frågor som rör arbetsliv, resurser och hållbar utveckling.

Svenska

Undervisningen i ämnet svenska ska lära dig att utveckla din förmåga till att kunna kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med olika typer av texter. Undervisningen ska bland annat också leda till att du utvecklar kunskaper om svenska språket, hur det är uppbyggt och dess ursprung.

Du ska också få möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation. Undervisningen ska dessutom ge dig möjlighet till att utveckla kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

Svenska som andra språk

Svenska som andraspråk syftar till att ge dig med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla din språkförmåga, vilket är en förutsättning för att du ska klara vidare studier och ta aktiv del i samhället och arbetslivet i Sverige.

Du kommer bland annat också att få möjlighet till att reflektera över din flerspråkighet och dina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället. Undervisningen ska dessutom ge dig möjlighet till att utveckla kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå