Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Du kanske har slutfört SFI och är redo för att ta nästa steg. Eller så kanske du saknar dokumenterade kunskaper från grundskolan. Det kan också vara så att du behöver komplettera dina betyg för att kunna ta dig vidare.

Oavsett vilket så finns det möjligheter för dig att ta nästa steg för att kunna förverkliga dina framtidsplaner mot ett jobb eller en utbildning vid yrkesskola eller gymnasieskola.

Upplägg

Vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar det man läser på grundskolan åk 1-9. Men som vuxen är utbildningen anpassad för vuxennivå och du studerar och tar ett eget ansvar för dina studier.

Du måste vara folkbokförd i en kommun från och med 1 juli det år du fyller 20 år för att få studera på grundläggande nivå. Detta är en kostnadsfri utbildningen.

Hur du vill studera väljer du själv efter dina förutsättningar och behov. Du kan välja att studera heltid eller deltid eller på distans om du så önskar. Om du så önskar kan du även kombinera med kurser på gymnasial nivå.

Ansökan

Du kan prata med en studievägledare på kommunen eller så kan du höra av dig till oss så kan vi hjälpa dig med din ansökan.

Alla är vi olika och har olika kompetenser och utbildningar med oss, en studie- och yrkesvägledare i din kommun eller på din skola kan hjälpa dig med att bedöma dina tidigare kunskaper och erfarenheter, så att du får rätt nivå på din utbildning.

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning

Du kanske har slutfört SFI och/ eller grundläggande nivå och är redo för att ta nästa steg. Du kanske saknar dokumenterade kunskaper från gymnasieskolan eller så behöver du komplettera dina gymnasiebetyg för att kunna söka till högskola eller universitet. Eller så kanske du vill läsa en gymnasial yrkesutbildning.

Oavsett vilket så finns det möjligheter för dig att kunna förverkliga dina framtidsplaner mot ett jobb eller för vidare studier på universitet eller högskola.

Upplägg

Vuxenutbildning på gymnasial nivå motsvarar kurser på gymnasieskolan. Men som vuxen är utbildningen anpassad för vuxennivå och du studerar och tar ett eget ansvar för dina studier.

Du måste vara folkbokförd i en kommun från och med 1 juli det år du fyller 20 år för att få studera på grundläggande nivå. Detta är en kostnadsfri utbildningen.

Hur du vill studera väljer du själv efter dina förutsättningar och behov. Du kan själv välja din studietakt, att studera heltid eller deltid eller på distans om du så önskar.

Ansökan

Du kan prata med en studievägledare på kommunen eller så kan du höra av dig till oss så kan vi hjälpa dig med din ansökan.

Yrkesutbildningar

Undersköterska

Undersköterska

Ett yrke med goda framtidsutsikter

Vill du studera till undersköterska? en utbildning för dig som tycker om att arbeta med människor och människors välbefinnande. Hos oss på Ahlan konsult AB kan du läsa denna kommunala yrkesutbildning och få goda möjligheter till ett intressant arbete inom vård och omsorg.

För de som är utbildade undersköterskor är arbetsmarknaden mycket god och efter avslutad utbildning har du goda förutsättningar för ett arbete exempelvis på sjukhus, äldreboende, personlig assistent, hemtjänst eller vårdcentral. Under utbildningen får du möjlighet att praktisera dina kunskaper på en arbetsplats under din obligatoriska APL/Praktik.

Efter avslutad utbildning

Kommer du att ha kompetens för att arbeta med människor i vård och omsorg.
Du kommer att ha kunskaper om bland annat människokroppen, medicinskt omhändertagande, levnadsvanor och hälsofrämjande arbete.

Du kommer även att ha kunskaper om vård och omsorg vid olika sjukdomstillstånd, äldres hälsa och livskvalitet samt olika funktionsvariationer och psykiska sjukdomar.

Du kommer att kunna använda en hel del medicinska ord och medicinteknisk utrustning och du kommer även att ha en förmåga till att kommunicera med människor utifrån deras behov och förutsättningar.

Dessutom kommer du att ha kunskap om hur du planerar, dokumenterar och utvärderar ditt arbete.

Ansökan

Du kan prata med en studievägledare på kommunen eller så kan du höra av dig till oss så kan vi hjälpa dig med din ansökan.

Validering

Har du tidigare erfarenhet av vården kan du ha möjlighet validera hela eller delar av vissa kurser och på så vis förkorta din utbildningstid.

Studieekonomi

Förutsatt att du uppfyller kraven så är utbildningen är studiestödsberättigad. Du kan läsa mer på Centrala studiestödsnämndens hemsida csn.se

Barnskötare och elevassistent

Barnskötare och elevassistent

Ett yrke för dig som vill arbeta med barn och ungdomar

Vill du studera till barnskötare eller elevassistent? en utbildning för dig som tycker om att arbeta med barn och unga. Hos oss på Ahlan konsult AB kan du läsa denna kommunala yrkesutbildning och få goda möjligheter till ett intressant arbete med att forma framtidens vuxna i en inspirerande omgivning.

För de som gott denna utbildning är arbetsmarknaden god och efter avslutad utbildning har du goda förutsättningar för ett arbete som barnskötare på förskola och familjedaghem eller som elevassistent på en skola eller fritidshem. Under utbildningen får du möjlighet att praktisera dina kunskaper på en arbetsplats under din obligatoriska APL/Praktik.

Efter avslutad utbildning

Kommer du att ha kompetens för att arbeta som barnskötare eller elevassistent.

Utbildningen är upplagd med ett baspaket på 900 poäng och därefter specialiserar man sig med en påbyggnadsutbildning på 400 poäng som barnskötare eller elevassistent.

Du kommer bland annat att ha kunskaper om bland annat barns lärande och växande, grundläggande vård och omsorg samt hälsopedagogik.

Du kommer även att ha kunskaper om pedagogiskt arbete och vad det innebär samt även specialpedagogik

Du kommer att ha kunskap om en hel del pedagogiska teorier och praktiker och du kommer även att ha kunskap om etnicitet och kulturmöten samt en förmåga till att kommunicera med människor utifrån deras behov och förutsättningar.

Dessutom kommer du att ha kunskap om hur du planerar, dokumenterar och utvärderar ditt arbete.

Ansökan

Du kan prata med en studievägledare på kommunen eller så kan du höra av dig till oss så kan vi hjälpa dig med din ansökan.

Validering

Har du tidigare erfarenhet av vården kan du ha möjlighet validera hela eller delar av vissa kurser och på så vis förkorta din utbildningstid.

Studieekonomi

Förutsatt att du uppfyller kraven så är utbildningen är studiestödsberättigad. Du kan läsa mer på Centrala studiestödsnämndens hemsida csn.se

Frisöraspirant

Frisöraspirant

Kommer du att ha kompetens för att arbeta på en frisörsalong

I utbildningen till frisöraspirant läggs ett stort fokus på de praktiska grunderna med hantverket, vilket kommer att göra dig redo för att arbeta på en frisörsalong antingen som anställd eller under en lärlingstid. Du kan tillgodoräkna dig denna utbildning på väg mot ett gesällbrev.

Du kommer bland annat att kunna arbeta med både klippning och kemiska behandlingar såsom färgning, toning, olika slingtekniker, strukturbehandling och uppsättningar. Du kommer också att ha kunskap kundservice och annat som är själva kärnan i hantverket.  

Efter avslutad utbildning

Kommer du att ha kompetens för att arbeta på en frisörsalong.

I utbildningen till frisöraspirant läggs ett stort fokus på de praktiska grunderna med hantverket, vilket kommer att göra dig redo för att arbeta på en frisörsalong antingen som anställd eller under en lärlingstid. Du kan tillgodoräkna dig denna utbildning på väg mot ett gesällbrev.

Du kommer bland annat att kunna arbeta med både klippning och kemiska behandlingar såsom färgning, toning, olika slingtekniker, strukturbehandling och uppsättningar. Du kommer också att ha kunskap kundservice och annat som är själva kärnan i hantverket.  

Ansökan

Du kan prata med en studievägledare på kommunen eller så kan du höra av dig till oss så kan vi hjälpa dig med din ansökan.

Validering

Har du tidigare erfarenhet av frisöryrket kan du ha möjlighet validera hela eller delar av vissa kurser och på så vis förkorta din utbildningstid.

Studieekonomi

Förutsatt att du uppfyller kraven så är utbildningen är studiestödsberättigad. Du kan läsa mer på Centrala studiestödsnämndens hemsida csn.se

Administratör

För dig som gillar att arbeta med administration och service

Vill du studera till administratör? en utbildning för dig som gillar ett serviceinriktat yrke med varierande arbetsuppgifter. Hos oss på Ahlan konsult AB kan du läsa denna kommunala yrkesutbildning och få goda möjligheter till ett intressant och varierande arbete, där det krävs god social kompetens och god serviceanda.

Efter avslutad utbildning har du goda förutsättningar för ett arbete som administratör på ett företag eller på en offentlig förvaltning som exempelvis administratör, receptionist, assistent, kontorist eller sekreterare.  Under utbildningen får du möjlighet att praktisera dina kunskaper på en arbetsplats under din obligatoriska APL/Praktik.

Efter avslutad utbildning

Kommer du att ha en administrativ kompetens inom dokumentation, företagsekonomi och kundhantering.

Du kommer bland annat att ha kunskap om hur man sammanställa rapporter, stödjer i ekonomiska uppgifter, med även att skapa god serviceanda med hög kundorientering.

Dessutom kommer du att ha en grundläggande kompetens inom entreprenörskap och företagande och en kunskap i hur man genomför arbetsuppgifter både administrativt och organisatoriskt.

Ansökan

Du kan prata med en studievägledare på kommunen eller så kan du höra av dig till oss så kan vi hjälpa dig med din ansökan.

Validering

Har du tidigare erfarenhet av frisöryrket kan du ha möjlighet validera hela eller delar av vissa kurser och på så vis förkorta din utbildningstid.

Studieekonomi

Förutsatt att du uppfyller kraven så är utbildningen är studiestödsberättigad. Du kan läsa mer på Centrala studiestödsnämndens hemsida csn.se

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Grundläggande vuxenutbildning
Vuxenutbildning på gymnasial nivå